Retourneren

Hebt u iets besteld, maar blijkt dit niet het juiste product te zijn? Dat is vervelend. Wij lossen dit graag voor u op.

RETOURVOORWAARDEN MEGAGEN

In deze “Retourvoorwaarden” van MegaGen Benelux B.V. (“MegaGen” of “wij”/“ons”) is beschreven onder welke voorwaarden het mogelijk is om een product dat u van ons gekocht heeft (“Product”) te retourneren tegen creditering of om te ruilen tegen een ander product van ons. Deze Retourvoorwaarden zijn geldig ingaande op 1 december 2022. De mogelijkheid om te retourneren en ruilen is telkens een gunst van MegaGen. U kunt daarvan nooit nakoming vragen als MegaGen, om welke reden dan ook, u die gunst niet verleent, zelfs wanneer u aan de voorwaarden voldoet.

Mocht één van onze producten niet aan uw verwachtingen voldoen dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt. De samenwerking en communicatie met u is essentieel voor ons. Uw gebruikerservaringen stellen ons in staat de kwaliteit van onze producten te blijven waarborgen en verbeteren.

We vragen er uw speciale aandacht voor dat u in uw verzoek alle gegevens compleet aanlevert én dat u de patiëntgegevens anonimiseert.

Gezien de vertegenwoordigde waarde adviseren wij altijd aangetekend te verzenden.

Retourneren en omruilen

De in deze Retourvoorwaarden genoemde mogelijkheid om te retourneren of om te ruilen is beperkt tot de navolgende opties en onder na te noemen voorwaarden:

Product Termijn Omruilen*/Credit**
Ongeopend < 6 maanden na levering Omruilen
Ongeopend < 2 maanden na levering 100% credit
Geopend en/of beschadigd < 2 maanden na levering 30% credit cataloguswaarde
Geopend en/of beschadigd > 2 maanden na levering
< 6 maanden na levering
30% credit oorspronkelijke waarde in nieuwe bestelling

* Voorwaarden Omruilen

 • U wenst het ontvangen Product te ruilen tegen een ander product uit onze catalogus;
 • Het om te ruilen Product is door ons ontvangen:
  • binnen 6 maanden nadat dit door ons geleverd is;
  • in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking;
  • onder bijvoeging van een kopie van de leverbon;
 • Een Product dat is aangekocht in een pakketcombinatie kan niet worden geruild;
 • Het om te ruilen Product is volledig betaald;
 • Het Product kan uitsluitend worden omgeruild voor een product met dezelfde cataloguswaarde in euro;
 • Het na te noemen ‘Stappenplan’ is volledig en correct gevolgd;
 • In verband met de administratieve afhandeling kan de levering van het nieuwe product meer dan één werkdag in beslag nemen;

** Voorwaarden Credit

 • Het geretourneerde Product is door ons ontvangen, uiterlijk zes maanden na levering door ons;
 • Het percentage van de koopsom dat wij crediteren is afhankelijk van de staat van het geretourneerde Product en het moment waarop wij het Product van u retour ontvangen nadat dit Product door ons geleverd is;
 • Wij crediteren niet voor een Product dat is aangekocht in een pakketcombinatie;
 • Eventuele verzendkosten worden niet gecrediteerd;
 • Het te crediteren Product is volledig betaald;
 • Het na te noemen ‘Stappenplan’ is volledig en correct gevolgd;
 • Het indienen van een verzoek om creditering doet een bestaande betalingsverplichting niet vervallen. Pas nadat u een creditnota van ons ontvangen heeft, is uw betalingsverplichting ter zake de (gedeeltelijk) gecrediteerde factuur verminderd met het bedrag van de creditering.

Stappenplan

 1. Controleer aan de hand van voorgaande tabel of uw producten voldoen aan de retourvoorwaarden.
 2. U meldt telefonisch +31 (0)88 8484 100 aan ons dat u een Product wenst te retourneren of omruilen. Graag leggen wij vast wat de reden van uw wens is en wanneer het Product geleverd is. U ontvangt van ons een ticketnummer. U stuurt het Product, veilig verpakt, en onder bijvoeging van de pakbon, onder vermelding van het ticketnummer, binnen 7 dagen na uw melding naar: MegaGen Benelux B.V., Postbus 649, 5000 AP Tilburg. Gezien de vertegenwoordigde waarde adviseren wij altijd aangetekend te verzenden.
 3. Uw verzoek wordt in behandeling genomen wanneer wij de pakbon én het product binnen 7 dagen na melden van de gewenste retournering.
 4. Wij beoordelen of de door u gevraagde creditering of omruil aan de voorwaarden voldoet. Vooruitlopend op de uitkomst kunt u indien gewenst alvast een nieuw product bestellen onder vermelding van het ticketnummer. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met onze customer service, bereikbaar op +31 (0)88 848 41 00.
 5. U ontvangt van ons een bericht met daarin de uitkomst van het onderzoek en een weergave van de verdere afhandeling, mocht dit niet overeenkomen met uw verzoek. Anders ontvangt u onder vermelding van het ticketnummer het nieuwe product dan wel de creditfactuur.

Algemene bepalingen retour en creditering

Deze Retourvoorwaarden vervangen eerdere versies van deze voorwaarden. De retour- en omruilmogelijkheden die zijn benoemd in de meest recente versie van de in deze Retourvoorwaarden zijn de enige die wij bieden. Op www.megagen.nl/algemene-voorwaarden-megagen vindt u de meest recente versie van deze Retourvoorwaarden.

Wij kunnen de Retourvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen of de daarin genoemde mogelijkheid tot retourneren en/of omruilen beëindigen.

RA-12/22 V1.1 (13-05-23)

Bestellen

megagen worldwide

Megagen Benelux B.V.

Schijfstraat 24
5061 KB Oisterwijk
Nederland

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 17:00 uur

Deze website is ontwikkeld door Usecue B.V.
© 2024 Megagen B.V.